In 1923, het begin van de crisis jaren, vestigde Jan Hogendoorn, grootvader van de huidige ondernemer, uit Nieuwer Amstel zich als melkveehouder te Waarder, een klein dorpje in hetveenweidegebied, midden in het Groene Hart van Holland.

Later werd dit bedrijf voortgezet door Bertus Hogendoorn. De boerderij stond in het hart van het dorp, op nog een 25 meter afstand van de kerk. De landerijen lagen vrijwel allemaal rondom de dorpskern.

De kleurrijke roodbonte koeien hebben inmiddels drie generaties lang het landschap versierd en doen dat nog steeds. Een prachtig gezicht voor iedere die er oog voor heeft. Rustig weidend vee in hun natuurlijke omgeving. Fijn voor de koeien, fijn voor de kaas. Wist u overigensdat graskaas nog steeds de beste kaas is?

Er werden aanvankelijk zo’n 20 koeien gemolken, waarvan de melk voor een groot gedeelte werd verkaasd. Hogendoorn senior (Bertus) begon al vroeg met de productie van kleine kaasjes - hetgeen toen - midden in het zelfkazers gebied een bijzonderheid was. 

In Woerden was de grootste kaasmarkt van Nederland waar elke week op elke woensdag, honderden partijen kaas werden aangevoerd. Veelal maakten de boeren grote kazen. Die werden opgelegd om pas later, nadat ze gerijpt waren, te verkopen.

Kleine kaasjes vragen bij de productie, de verwerking en het vermarkten veel extra arbeid en aandacht. De tijd die dat vroeg en vraagt werd en wordt nog steeds voor het grootste gedeelte geleverd door de boer zelf en door zijn gezinsleden, het zo genaamde gezinsbedrijf.

De fam. Hogendoorn heeft daar inmiddels twee generaties ervaring en mag zich met recht specialist noemen op dat gebied.