Uitbreiding van het bedrijf

Het bedrijf is inmiddels verplaatst naar een plek buiten het dorp.

De huidige boer, Bert Hogendoorn, geb. 1966, is op 22 jarige leeftijd in de voetstappen van zijn vader getreden.

Vanaf 2010 is Bert in maatschap gegaan met zijn schoonzoon Jelle Methorst en per 2016 zit zoon Bertus ook in de maatschap. 

Onder impulsen van Bert is het bedrijf de laatste 10 jaar sterk uitgebreid.

Zo is er een ligboxen stal gebouwd en heeft er ruilverkaveling plaatsgevonden, waardoor het land meer om de boerderij ligt. 

Bert is voornamelijk bezig is met de productie van de kaas en de vermarkting daarvan, hierin wordt hij bijgestaan door een aantal schoolkrachten.

Hij draagt zorg voor het algemeen management.


Verzorging van vee en land

De verzorging van het vee en het land wordt grotendeels verzorgd door schoonzoon Jelle Methorst.

Jelle Methost

De melkproductie is opgevoerd (zowel de totale productie als de productie per koe) en de hoeveel-heid kaas die geproduceerd wordt is aanzienlijk uitgebreid o.a. een nieuwe kaasmakerij.

Er worden thans ca. 75 koeien gemolken en zo’n 75.000 kaasjes per jaar geproduceerd. 

Naast het produceren van melk en kaas is Bert zich de laatste jaren meer en meer gaan bezighouden met de rundveefokkerij. Dit heeft mede bijgedragen aan een verhoging van de melkproductie per koe.

Wat eender gebleven is: de roodbonte koeien (deze staan ’s zomers nog steeds in de wei en het overgrote deel van het rantsoen bestaat nog steeds uit gras (’s winters kuilgras). 

Het is nog steeds een typisch gezinsbedrijf.