Kaasproductie

Naast de uitbreiding van de productie heeft het bedrijf stevig geïnvesteerd in productiefaciliteiten in de kaasmakerij die te maken hebben met het verder verbeteren van de kwaliteit en arbeidsbesparing.

Toch is het kaasmaken nog steeds een ambachtelijk gebeuren. Alle kaasjes gaan nog minstens 10 keer “door de handen” voordat ze worden afgeleverd.   

De inrichting van de kaasmakerij is professioneel. De ruimte waarin de kaas wordt geproduceerd moet hygiënisch zijn. Dat betekent dat alles goed gereinigd moet kunnen worden. Bovendien zijn de ruimten waar de kaas wordt gemaakt en waar zij wordt opgeslagen voorzien van airconditioning.                                                                                                                                  


Voldoen aan regelgeving

Het bedrijf voldoet aan alle regels die gesteld zijn door brancheorganisaties en door (semi-) overheidsorganisaties die te maken hebben met de borging van de kwaliteit van het product.

Om er een paar te noemen:

  1. De Organisatie Certificering Melkveebedrijven (OCM)

  2. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

  3. Het Productschap voor Zuivel.

  4. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)